Bazény fóliové

Bazény fóliové

Porovnanie

V princípe môžeme fóliové bazény rozdeliť podľa hrúbky fólie na bazény s tenkou fóliou (hr.0,60mm) a bazény s tzv. ťažkou fóliou (hr.1,50mm).

Zásadný rozdiel v týchto dvoch fóliách je v prevedení fólie a tvarovej variabilite bazéna.
Tenká (hotová) fólia je vyrobená na mieru na daný tvar a rozmer bazéna a na stene bazéna drží iba tlakom vody. Okrem iného to znamená, že je určitým rizikom úplne vypustiť bazén, keďže môže dôjsť k posunutiu fólie a vzniku neestetických záhybov. Bazény tohto typu majú obmedzený sortiment tvarov (väčšinou oválny tvar), rozmerov a vnútorného členenia (väčšinou hladký tvar bez schodov).


Naproti tomu ťažká fólia sa inštaluje postupne priamo na steny bazéna, je pevnejšia (výstužná mriežka), odolnejšia a má prakticky neobmedzené možnosti tvarov, rozmerov a vnútorného členenia bazéna – schody, relaxačné lavice, dno s rôznymi hĺbkami a pod.

 

Na rozdiel od prvého typu je možné riešiť bazény s ťažkou fóliou aj s "napnutou hladinou" - t.j. s prelivným žľabom.


Stavebne sú oba typy fóliových bazénov riešené väčšinou ako betónové s približne rovnakými nákladmi na stavebnú časť bazéna.
 

Bazén fóliový

Bazén fóliový

Bazén s ťažkou fóliou riešený so schodmi, schody s protišmykovou úpravou, madlá pre vstup a na stene bazéna.

Prihlásenie